فیلم وجین کن

فیلم دستگاه وجین کن در شالیزار
فیلم دستگاه وجین کن در شالیزار
مرتب سازی براساس :
مستند شرکت دانش بنیان طبرستان در برنامه علم و ثروت

مستند شرکت دانش بنیان طبرستان در برنامه علم و ثروت

آموزش بین المللی وجین کن در کشورهای آسیای میانه

آموزش بین المللی وجین کن در کشورهای آسیای میانه

آموزش وجین کن در بهنمیر

آموزش وجین کن در بهنمیر

آموزش دستگاه وجین کن در جویبار

آموزش دستگاه وجین کن در جویبار

راهنمای خریید

راهنمای خریید

وجین کن 3ردیفه

وجین کن 3ردیفه

وجین کن سه ردیفه

وجین کن سه ردیفه

مستند شرکت دانش بنیان طبرستان  تهیه شده در برنامه نسیم دانش

مستند شرکت دانش بنیان طبرستان تهیه شده در برنامه نسیم دانش

راه اندازی و نحوه ی استفاده از دستگاه وجین کن برنج در شالیزار (۱)

راه اندازی و نحوه ی استفاده از دستگاه وجین کن برنج در شالیزار (۱)

وجین کن 2 ردیفه راه رونده

وجین کن 2 ردیفه راه رونده

وجین کن سه ردیفه

وجین کن سه ردیفه

وجین کن سه ردیفه بدون گیربکس

وجین کن سه ردیفه بدون گیربکس