وجین کن بدون گیربکس
امتیازکاربران از 3 رای2.7

وجین کن بدون گیربکس

RW203

  • قیمت نهایی

    ٠ تومان

مشخصات کلی

در یک نگاه کلی تا قبل از وجین چنانچه دو کرت کنار هم یک مزرعه با شیوه کاشت مکانیزه و سنتی ولی با رقم کشت و سایر شرایط تقریبا یکسان با هم مورد مقایسه قرار گیرند، کرتی که به صورت مکانیزه کشت گردیده دارای نشاهایی زردتر و ضعیف تر می باشد. علت این است در زمان نشاکاری دستی، با راه رفته کارگرهای نشاکننده در داخل زمین قدم به  قدم مزرعه هوادهی می گردد. اجازه داده می شود تا گازهای حاصل از تجزیه کاه و کلش و بقایای گیاهی که در زیر خاک دفن  گردیده اند،از خاک خارج و با اکسیژن جایگزین گردند. ولی در زمان اجرای نشای مکانیزه عمل هوادهی به خاک فقط در بخشی از خاک که چرخهای نشاکار از آنجا عبور می نمایند صورت می گیرد. به عبارتی دیگر، در کشت مکانیزه نشا تا قبل از وجین دچار خفگی بوده و به کندی رشد می نماید. بنابراین در کشت های مکانیزه برای افزایش شدت رشد گیاه و برخورداری از هوادهی کافی، انجام وجین مکانیزه یا دستی به مراتب بهتر از وجین شیمیایی (استفاده از علف کش)است. آقاگل زاده

مزایا و معایب

تگ ها

نظرات