بهره مندی از تسهیلات بانکی

1393/11/4

بهره مندی از اعتبارات و تسهیلات توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1393

با مراجعه به سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی    http://www.agmdc.ir

از تسهیلات بانکی برای خرید انواع وجین کن های شرکت  دانش بنیان طبرستان بهره مند شوید.

 

تگ ها