آدرس : مازندران - بابلسر – جاده نیرو هوایی- نبش شهدای 12 تلفن : 7- 01135340506 تلفکس : 01135340508 موبایل : 09111150417 - 09111166100 Email : daneshbonyan.db@gmail.com